kategorie:

menu:


Virtuální PC pomocí KVM/QEMU

08.03.2010   ::    topic: Linux

Už asi tak týden se seznamuji s vývojem (opravováním) součástí KDE. Včera mi došlo že není dobrý nápad řezat do větve na které sedím a že bych potřeboval na tento vývoj nějaké virtuální prostředí. Z virtualizačních řešení jsem nejdříve sáhnul po Virtualboxu (OpenSource edition), který už chvíli používám na virtualizaci Palmovského WebOS. Výkon byl ale naprosto zoufalý. Reakční doba instalátoru Ubuntu na tlačítko next byla zhruba deset minut při plném zatížení procesoru…

Jako druhé řešení jsem vyzkoušel KVM (Kernel-based Virtual Machine)… Vycházel jsem z těchto návodů:

Instalace proběhla bez problémů, výkon virtuálního systému je až na grafiku téměř k nerozeznání od systému běžícího přímo na železe…

Jak na to

 • Nahrát do jádra moduly pro podporu virtualizačních rozšíření procesoru:
  sudo modprobe kvm kvm-amd 
  (Pokud vlastníte procesor od konkurence, nahraďte druhý modul pomocí kvm-intel.)
 • Přidat uživatele pod kterým bude emulátor spouštěn do skupiny „kvm“, aby mohl přistupovat k zařízení /dev/kvm:
  sudo usermod -G kvm -a $USER
 • Nahrát do jádra modul pro virtuální sítě, abychom mohli s virtuálním počítačem komunikovat:
  sudo modprobe tun
 • Stáhnout instalační CD oblíbené distribuce
  wget http://ftp.sh.cvut.cz/MIRRORS/ubuntu-releases/karmic/ubuntu-9.10-desktop-amd64.iso
 • Vytvořit prázdný image budoucího systému s dostatečnou maximální velikostí (image se automaticky zvětšuje v závislosti na tom jak systém využívá disk)
  qemu-img create virtualpc.img -f qcow2 20G
 • Nabootujeme virtuální stroj z instalačního CD:
  kvm -m 750 -cdrom ubuntu-9.10-desktop-amd64.iso -boot d virtualpc.img
 • Nainstalujeme systém pomocí distribučního průvodce…
 • Následné spuštění virtuálního počítače je jednoduché
  kvm -no-acpi -m 1024 virtualpc.img

  Pokud ale chceme mít systém ve virtuálním počítači připojen k intenetu, je potřeba udělat trochu více… Následující script by měl nastavit vše potřebné před spuštěním stroje:

  #!/bin/bash
  
  # nahrát jaderné moduly pro kvm a virtuální síť
  sudo modprobe kvm
  sudo modprobe kvm-amd
  sudo modprobe tun
  
  # přidat virtuální síťové zařízení s plným přístupem pro aktuálního uživatele
  WHO=`whoami`
  DEV=`sudo tunctl -b -u $WHO`
  
  # nastavit IP adresu a routovací záznam
  sudo ip l set $DEV down
  sudo ip addr add dev $DEV local 10.0.1.1/24 broadcast 10.0.1.255
  sudo ip l set $DEV up
  sudo ip route add 10.0.1.0/24 dev $DEV src 10.0.1.1
  
  # zapnout maškarádu z virtuální sítě ven do internetu
  sudo su -c "echo \"1\" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward"
  sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 10.0.1.0/24 -j MASQUERADE
  
  # spustit kvm
  kvm -no-acpi -m 1024 -net nic,model=rtl8139,macaddr=52:54:00:12:34:56 \
    -net tap,ifname=$DEV,script=no virtualpc.img
  

Síť na straně virtuálního počítače

Na straně virtuálního systému je potřeba nastavit síť staticky, tady existuje mnoho způsobů…
 • Do souboru /etc/network/in­terfaces přidat
  iface eth0 inet static
  address 10.0.1.2
  netmask 255.255.255.0
  gateway 10.0.1.1
  

  do /etc/rc.local poté

  ifup eth0
  
 • Odinstalovat Network-Manager a do /etc/resolv.conf přidat adresu nejbližšího DNS serveru, například:
  nameserver 147.32.127.214
  nameserver 147.32.127.218