kategorie:

menu:


Vizualizace grafových algoritmů

01.05.2010   ::    téma: Programování

Do školy jsem jako semestrální práci psal program, který paralelně řeší problém minimálního uzlového pokrytí grafu (o tom možná později). Tento týden máme prezentovat výsledky, vyučující na toto téma pronesl poznámku že by bylo hezké mít krátké video s vizualizací algoritmu…

Řekl jsem si že podívám po nějakém nástroji který by mi pomohl jednoduše data vizualizovat, strávit den práce s psaním vlastního se mi opravdu nechtělo. Při hledání jsem měl štěstí, narazil jsem na AbuGraph, který poskytuje rozhraní přes tcp!

Stačilo jednoduše dopsat podporu pro nastavení vlastní barvu uzlu a upravit můj program tak aby místo ladicích zpráv vypisoval příkazy AbuGraphu…

Poté stačilo jednoduše spustit AbuGraph
java -jar dist/AbuGraph.jar -port=2222

Poslat mu výstup z mého programu…

./solver | telnet localhost 2222

A spustit grabování obrazovky

ffmpeg -y  -f x11grab -qscale 2 -r 15 -s 1280x800
-i :0.0 -s 1280x800 -vcodec libx264 -vpre hq -crf 22 -threads 0 x11grab.mp4

Výsledek po dvou hodinách není vůbec špatný – video h264, mp4, 657KB

Upravená verze AbuGraph s podporou změny barvy uzlu.